יום חמישי, 19 באפריל 2012

סיפורים חשבוניים


סיפורים חשבוניים

שיטת סינגפור מעודדת יצירת סיפורים חשבוניים רבים ככל האפשר, כדי שהילד יבין ויפנים את משמעות המספרים.
סיפורים חשבוניים משיגים את מטרותיהם כאשר:
א. הנושא לא חוזר על עצמו. למשל, אם ילד א' מספר: "היו לי 3 עפרונות ויעל נתנה לי עוד 2 עפרונות. עכשיו יש לי 5 עפרונות", וילד ב' חוזר כמעט לגמרי על הסיפור: "היו לי 2 עפרונות ודן נתן לי עוד עיפרון אחד, עכשיו יש לי 3 עפרונות", זוהי חזרה.
התגובה של המורה: זה סיפור נכון, אבל אני מבקשת סיפור שלא יהיו בו עפרונות וגם שהמספרים יהיו אחרים.
ב. הסיפור הוא הגיוני. למשל, סיפור כמו: "היה לי בית אחד וגלי נתנה לי 4 בתים. עכשיו יש לי 5 בתים" אינו עומד במבחן המציאות.
ג. הסיפור מכיל גם פעולות שכבר נלמדו ולא רק את הפעולה הנלמדת ברגע הנוכחי - בשלב מתקדם יותר, כאשר הילדים שולטים בכמה פעולות חשבון, חשוב לעודד גיוון של הסיפורים שיכילו גם פעולות אחרות שאינן נלמדות באותו זמן אלא נלמדו בעבר. גיוון זה מונע קיבעון, מעודד יצירתיות ומועיל להפנמה.

הסבת תשומת ליבו של הילד למספרים הנמצאים בעולמו

עמוד 7

מ: כולנו מתבוננים בעמוד 7. למה שמו של העמוד : '7'?מ: נמנה את מספר העמודים מתחילת הספר ועד אליו.מ: אילו עמודים נכללים במניין?
מ: האם הכריכה כלולה במניין העמודים?מ: נתבונן שוב בעמוד 7, מה מספר העמוד שלפניו?
ת: 6.מ: מה מספר העמוד שאחריו?
ת: 8.

דוגמה לסיכום


עמוד 6
מ: מה למדנו בעמוד 6?
ת: אפס, אחת, שתים; לכתוב נכון את הספרות; בעברית יש מספרים אחרים לזכר ונקבה;
מ: לאיזה מספר אין זכר ונקבה?
ת: אפס.
מ: מה עוד למדנו בעמוד 6?ת: אפס מחברות, רובוט אחד, נקודה אחת, שני ילדים, שתי נקודות.
מ: מה זה: 'זכר' ו'נקבה'?
ת: ילד הוא זכר וילדה היא נקבה. רובוט הוא זכר, נקודה היא נקבה.מ: היום ניזכר במילים: 'זכר' 'נקבה'. המורה מציגה את המילים לילדים ותולה אותם בראש הטבלה שבה הוצגו כבר: אפס, אחד, אחת, שנים, שתים, שני, שתי.מ: התבוננו בעמוד 7, מה נלמד היום?מ: מי יכול למנות 3 עצמים כלשהם?
מ: מי יכול להמציא סיפור חשבוני על המספר 3?ת: היו לי 2 עפרונות המורה נתנה לי עוד עיפרון אחד, עכשיו יש לי שלושה עפרונות.
היום נלמד לכתוב נכון את 3, 4, 5.
הכנסת ספר הכיתה תיעשה בחגיגיות, לאחר, או בזמן, שהילדים מכירים את המספרים עד 10 במנייה, בכתיבת הספרה ובזיהוי שמות המספרים בעברית.
מ: התקדמתם כל-כך יפה, כפרס על התקדמותכם אני מחלקת לכם היום את ספר הכיתה.
מומלץ לא לעטוף את הספר, כריכתו האחורית מקלה על זיהויו. כל ילד יקבל ספר עם מדבקה עליה רשום שמו. רצוי לאפשר לילדים לדפדף בספר כדי להתיידד איתו.
איזה דף מוצא חן בעיניכם במיוחד?
מ: בספרים האלה אסור לכתוב או לצייר. נשמור עליהם נקיים, ונשאיר אותם בכיתה בסוף היום, אלא אם כן המורה אומרת אחרת.
הדיון בכיתה מפעיל את כל התלמידים. ספר הכיתה הוא מרכז הדיון. המעבר לחוברות העבודה ייעשה בהנחיית המורה.

תרגול בעל-פה

לתהליך האוטומטיזציה תפקיד מרכזי בהפנמה ובשליטה בפעולות החשבון. ילד שאינו צריך להשקיע כוחות נפשיים בפעולות חשבוניות בסיסיות, כי הוא שולט בהן ומבצע אותן אוטומטית, יכול להפנות את הקשב שלו לפעילויות מנטליות גבוהות יותר במתמטיקה.
לכן, יש לחזור מדי יום על ספירה עולה מ-0 עד 10 (מקהלה מדברת). לאחר שהמורה וידאה שכל הילדים שולטים בספירה זו, נעבור לספירה יורדת מ-10 עד 0.
לאחר שליטה מלאה בשני סוגי הספירה, נעבור לספירה בקפיצות: 0,2,4,6,8,10
לאחר השליטה בספירה זו : ספירה אחורה מ-10 ל-0 בקפיצות של 2.
בכל שלב מתקדם חוזרים מפעם לפעם לשלבים קודמים, במיוחד לחיזוק המתקשים.
במסגרת חזרה זו אפשר להפעיל את הילדים בתחילת כיתה א' על-ידי פעילויות כמו: להניח מספר עצמים עד 10 ליד כל ילד. הילדים מונים את העצמים ורושמים במחברתם את הספרה המתאימה. הם מונים לפני הכיתה את הפריטים וכותבים על הלוח את הספרה המתאימה.
למשל: יש לי 3 קשיות. הילד מצביע: קשית אחת ועוד קשית, ביחד 2 קשיות.
2 קשיות ועוד קשית, ביחד יש לי 3 קשיות.
כל הכיתה סופרת ביחד: אחת, שתים, שלוש, באותה עת הילד שמנה את הקשיות נוטל אותן אחת לאחת ואוסף שלוש מהן בידו המורמת.
בספר : מנייה של העצמים ושל הנקודות.
המורה או אחד התלמידים מקישים על השולחן, יתר הילדים, מונים את הנקישות ומרימים אצבעות כמניין הנקישות. מכריזים על המספר, כותבים אותו על הלוח.
בגלל השימוש בזכר ונקבה במספרים בעברית חייבים להביא עצמים שונים ולהראות: שבע עגבניות, שבעה מלפפונים.
כבר מראשית תהליך הלמידה, יש להקפיד על אמירה נכונה של המספרים. להצביע על שולחן, להרים אצבע אחת ולומר: "שולחן" הכיתה משלימה: "אחד", "מחברת", "אחת" וכו'.

המעבר לחוברת העבודה

ספר הכיתה וחוברות העבודה מלווים בהוראות מילוליות ומרבית הילדים עדיין אינם קוראים. המורה מכינה את הילדים לעבודה בחוברות.

דוגמה

מעבר לתרגיל 1: 

מ: הסתכלו בדף. מה אתם רואים בו?ת: עפיפונים.מ: מה עוד?ת: מילה למעלה.מ: מישהו יודע לקרוא את המילה? המורה כותבת על הלוח: התאימו.מ: המילה הזאת תלווה אותנו הרבה זמן. כדאי שנכיר אותה. אני מכניסה אותה לילקוט מילים. למעלה כתוב : תרגיל אחד. את המילה "תרגיל" אין צורך שנכניס לילקוט שלנו. היא תופיע בראשי עמודים רבים, נלמד אותה במשך הזמן.
המורה תולה את המילה : "התאימו" על לוח במקום בולט.
מ: נקרא אותה ביחד.
החשיפה למילים השימושיות תהיה גלובלית, כדי להביא את הילדים לעצמאות מהר ככל האפשר. הוראת הקריאה השיטתית נעשית במסגרת שיעורי הקריאה.מ: גם למטה יש מילים. אלו מילים מאוד חשובות. נכניס אותן לילקוט המילים שלנו.
מצביעה על הפלקט שבו המילים והספרות: אחד, אחת, שניים, שתיים וכו'.המורה מסבירה את משמעות המשימה, פותרת עם הילדים 2 התאמות, ונותנת להם לסיים את המשימה בעצמם.יצירתיות

שלב הדיון בספרי הכיתה מאפשר התבטאות לילד המתקשה, לילד השולט בחומר ולילד היצירתי. 


* נכתב על ידי תלמה גביש ומפורסם באישורה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה